Spämmer Netipost

Netipost - PRO AgentuurSain firmalt PRO Agentuur OÜ (reg. nr. 11588870) allpool toodud kirja. Kahjuks ei osanud Gmail seda veel spämmiks märkida aga küllap ma teda õpetan.

Tegemist on eriti ülbete tegelastega, kes võltsivad saadetavas kirjas nii FROM kui ka REPLY-TO aadressi. Kiri on saadetud mu kunagi aastaid tagasi kasutuses olnud @hot.ee aadressile mida ma juba aastaid kellelegi andnud pole.

Netipost.ee / PRO Agentuur OÜ taga peituvad tegelased, kes lubavad 39000 krooni eest poolele miljonile aadressile spämmi saata. Praegu tuleb Googlest otsinguga "Netipost" või "PRO Agentuur" esimesena välja üks Hinnavaatluse foorumi teema. Loodetavasti aitab mu blogipostitus firma maine tõusule kaasa.

Oma kirjas tsiteerib Netipost seadust:

(1) Füüsilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul.

Samas väidavad nad, et kui ma otseselt ei keela, siis spämmivad nad mind ka edaspidi:

Juhul, kui te soovite edaspidi PRO Agentuur OÜ (www.netipost.ee)  ja tema koostööpartnerite poolt edastatavaid kommertsteadaandeid, siis keeldumise mitteteostamisel loeme teid nõustunuks vastavate kommertsteadaannete vastuvõtmiseks.

Ma loodan, et neil läheb halvasti.

Kogu kiri:

from    valja@offline.ee
reply-to          antispam@yahoo.com
to         XXXXXX@hot.ee
date    Thu, Sep 9, 2010 at 12:10
subject           ***SPAM*** Uudiskiri 9 a

Käesolevaga teavitame teid elektroonilise side seaduse muudatustest, mis võivad puudutada ka meie kliente. EES muutmise eesmärgiks oli  lahendada olemasoleva seaduse rakendamisel tekkinud probleeme. Antud seadusega sätestati  terminalseadme identifitseerimiskoodi mõiste, selle ebaseadusliku muutmise mõiste ning täpsustada andmete mittesäilitamise väärteokoosseisu puudutavat regulatsiooni. Nimelt ei ole kehtivas õiguses terminalseadme identifitseerimiskoodi mõistet sätestatud. Seadusega on  defineeritud rahvusvaheline mobiilside terminalseadme kood ning selle all mõistetakse unikaalset elektroonilist mobiiltelefonivõrgu terminalseadme koodi, mis sisaldab informatsiooni seadme valmistaja, mudeli ja seerianumbri kohta. Rahvusvahelise mobiilside terminalseadme koodi all mõeldakse GSM mobiiltelefonide puhul mobiiltelefoni IMEI koodi (IMEI – International Mobile Equipment Identity). Eelnõuga täiendatakse elektroonilise side seadust uue paragrahviga, mis sätestab mobiiltelefoni IMEI koodi ebaseadusliku muutmise mõiste ning sätestab ka üheselt keelu muuta terminalseadme identifitseerimiskoodi, välja arvatud muutmine terminalseadme tootja või tema volitatud isiku poolt.Eelnõus sätestatakse vastutus ka logifailide ning taotluste säilitamise kohustuste rikkumise eest. Samuti on täpsustatud ka nõuded üldkasutatavatele elektroonilise side võrkudele ja teenustele, elektrooniliste kontaktandmete otseturustuseks kasutamisele, raadioside pidamisele, raadiosageduste ja numeratsiooni haldamisele ja aparatuurile ning riiklik järelevalve nende nõuete täitmise üle ja vastutus nende nõuete rikkumise eest.

ESS § 1031. Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks

(1) Füüsilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud üksnes tema eelneval nõusolekul.

(2) Juriidilisest isikust sideteenuse kasutaja või kliendi elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on lubatud juhul, kui:

1) kontaktandmete kasutamisel antakse iga kord selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;

2) isikul võimaldatakse oma õigust keeldumisele realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu.

(3) Kui isik saab seoses toote müügi või teenuse osutamisega füüsilisest või juriidilisest isikust ostja elektroonilised kontaktandmed, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatust olenemata kasutada neid kontaktandmeid ostjale oma samasuguste toodete või teenuste otseturustuseks juhul, kui:

1) ostjale antakse tema elektrooniliste kontaktandmete esmase kogumise ajal selge ja arusaadav võimalus tasuta ja lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;

2) ostjale antakse iga kord, kui tema elektroonilisi kontaktandmeid kasutatakse otseturustuseks, selge ja arusaadav võimalus tasuta ning lihtsal viisil keelata oma kontaktandmete selline kasutamine;

3) ostjal võimaldatakse oma õigust keeldumisele realiseerida elektroonilise side võrgu kaudu.

(4) Elektrooniliste kontaktandmete kasutamine otseturustuseks on keelatud juhul, kui:

1) isik, kelle nimel teave edastatakse, ei ole tuvastatav;

2) edastatud teave ei sisalda juhendit või teavet, mis võimaldab sideteenuse kasutajal, kliendil või ostjal oma õigust keeldumisele realiseerida;

3) edastatud teave ei vasta infoühiskonna teenuse seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud nõuetele;

4) edastatud teave ergutab isikuid külastama veebilehti, milles esitatud teave ei vasta käesoleva lõike punktis 3 viidatud nõuetele;

5) sideteenuse kasutaja, klient või ostja on keelanud oma elektrooniliste kontaktandmete kasutamise otseturustuseks.

(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõusoleku tõendamise kohustus on isikul, kelle nimel otseturustust tehakse.

(6) Käesolevas paragrahvis sätestatut ei kohaldata reaalajas toimuvale mitmepoolsele häälkõnele.

Käesolevaga teavitame teid võimalusest edaspidi keelduda PRO Agentuur OÜ (www.netipost.ee) ja tema koostööpartnerite  poolt edastatud kommertsteadaannetest, saates sellekohase emaili (eemaldage@netipost.ee)  või siis vajutades SIIA.

Juhul, kui te soovite edaspidi PRO Agentuur OÜ (www.netipost.ee)  ja tema koostööpartnerite poolt edastatavaid kommertsteadaandeid, siis keeldumise mitteteostamisel loeme teid nõustunuks vastavate kommertsteadaannete vastuvõtmiseks.

Juhul, kui te nõustute vastavate kommertsteadaannete vastuvõtmisega teavitame teid käesolevaga, et kommertsteadaande kättesaamisel on teil samuti võimalik lõplikult keelduda edaspidi teadete saamisest.

subject <Uudiskiri 9 a>

sent to e-mail <XXXXX@hot.ee>

Sildid: #, #, #, #, #
One comment on “Spämmer Netipost
  1. Tõnu Samuel ütleb:

    Tuleb mingi hetk ka minult blogipostitus ma arvan.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*