Holokaust-shmolokaust

Holokaust-shmolokaustJälle käib mingi tramburai holokausti ümber. Mõned tegelased arvavad, et selle eitamine tuleb kuriteoks kuulutada.

Mis imeinimesed need juudid küll on, et nende ajalugu tuleb kohe seadustega paika panna ja seda üle maailma? Mulle vähemalt tundub, et kõige hullemad juudivihkamise õhutajad ongi juudid ise. Mingid holokaustieitamise keelamised ja Zuroffi natsikurjategijate otsimise laadsed aktsioonid tekitavad vähemalt minu meelest küll inimestes pigem vastumeelsust kui poolehoidu juutide vastu.

Holokausti eitamise kriminaliseerimisega õhutame me pigem vihkamist holokausti läbiviijate vastu kui kellelegi mingit kasu toome. Ja see käib juba paragrahvi alla.

Väljavõte Eesti Vabariigi põhiseadusest:

§ 12. Kõik on seaduse ees võrdsed. Kedagi ei tohi diskrimineerida rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, samuti varalise ja sotsiaalse seisundi või muude asjaolude tõttu.

Rahvusliku, rassilise, usulise või poliitilise vihkamise, vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on seadusega keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel.

§41. Igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.

Veendumustega ei saa vabandada õiguserikkumist.

Kedagi ei saa veendumuste pärast võtta õiguslikule vastutusele.

Seega, kui minu poliitiline või muu veendumus on, et holokausti pole toimunud, siis ei tohiks keegi mind selle pärast diskrimineerida ega karistada.

Praegu on ajaloo seadustega paika panemise libedale teele astunud Saksamaa Austria, Belgia, Tsehhi, Prantsusmaa, Leedu, Poola ja Slovakkia, Iisrael, ?veits ja Rumeenia. Huvitav, kas neil mingeid tähtsamaid asju pole, mida arutada ja mille kohta seaduseid vastu võtta?

Kui meil hakata ajalugu seaduste abil paika panema, siis enne tuleks üle vaadata kommunistlik okupatsioon, küüditamised ja muu säärane stuff ja jätta teiste riikide/rahvuste asjad nende endi hooleks.

Igaks juhuks panen siia veel kirja, et ma ei ole antisemiit. Vihkan neegreid ja rassiste. Holokaustist on savi.

Panen siia veel mõned väljavõtted Eesti Vabariigi põhiseadusest:

§ 40. Igaühel on südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadus.

Kuulumine kirikutesse ja usuühingutesse on vaba. Riigikirikut ei ole.

Igaühel on vabadus nii üksinda kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt täita usutalitusi, kui see ei kahjusta avalikku korda, tervist ega kõlblust.

§ 45. Igaühel on õigus vabalt levitada ideid, arvamusi, veendumusi ja muud informatsiooni sõnas, trükis, pildis või muul viisil. Seda õigust võib seadus piirata avaliku korra, kõlbluse, teiste inimeste õiguste ja vabaduste, tervise, au ning hea nime kaitseks. Seadus võib seda õigust piirata ka riigi ja kohalike omavalitsuste teenistujatel neile ameti tõttu teatavaks saanud riigi- või ärisaladuse või konfidentsiaalsena saadud informatsiooni ning teiste inimeste perekonna- ja eraelu kaitseks, samuti õigusemõistmise huvides.

Tsensuuri ei ole.

§ 55. Eestis viibivad teiste riikide kodanikud ja kodakondsuseta isikud on kohustatud järgima Eesti põhiseaduslikku korda.

Sildid: #, #, #, #
10 comments on “Holokaust-shmolokaust
 1. Merle ütleb:

  Vihkad neegreid ja rassiste?
  Ma näen siin vasturääkivust.

  Muidu olen ma sinuga nõus, kogu holokaustijutt hakkab mulle tunduma juutide ülemaailmse vandenõuna.
  Lõpuks on nii, et kui sa julged holokausti mitte tunnistada, siis visatakse sind maaimaruumist välja.

 2. sepp ütleb:

  aga armeenlaste kallal toime pandu?

 3. Aarne ütleb:

  Ma tegelikult ei arva, et holokausti peaks tingimata eitama, aga ma tahan, et mul oleks võimalus seda teha, kui ma seda vajalikuks pean. Samuti peab mul olema õigus kahelda selles, et maakera on ümmargune või et päeval paistab päike öösel kumab kuu.

  Igasugune ajaloo reguleerimine seadustega tundub mulle haruldaselt jabura ideena. See ei tähenda, et toimunud sündmuseid ei peaks mäletama ja meenutama, aga igal ühel võib nende kohta oma vaatenurk olla ja seda ei tohiks seadusega keelata.

  Tahan, et mul oleks võimalus oma arvamus avalikult välja öelda ilma, et ma selle eest mingit karistust kartma peaksin.

 4. Vali Dool ütleb:

  Reeglina need eitajad muuseas isegi ei eita holokausti, kuna teatav vastumeelsus juutidele tol ajal siiski oli, nad eitavad et tapeti just 30, 12, 7 või 6 miljonit juuti, et veidi vähem. Kui sa tuled välja arvamusega, et näiteks miljon juuti tapeti holokaustis, siis sa oled juba eitaja. Ma muidugi ei tea, kas austrias vangi panemisel see number ka rolli mängib, et iga miljoni eitamise eest saad mingi laksu aastaid.

 5. Vali Dool ütleb:

  Ahjaa, ma ise olen ka holokaustieitaja, kuna ajaloolasena on meile nii õpetatud, et tunnistada saab vaid seda mis on tõestatud. Paraku on holokausti puudutavad arhiivimaterjalid kuulutatud salajasteks ja holokausti uurimine on samuti saksamaal kriminaalkuritegu. Seega mida ei ole tõestatud, seda ma paraku eitan seni kuni tõestatakse vastupidist.

  Neegrid olen näinud, neid ei eita. Jaanalindu ka mitte. Siiski kõik juudid keda näinud olen seni, on olnud elus.

 6. sepp ütleb:

  mina ei usu tuumapommi – näind ei ole, uurimine on keelatud…

 7. Aarne ütleb:

  See on sinu õigus seda mitte uskuda. Võid isegi eitada ja ka teisi sellele eitusele üles kutsuda. Vaba maa.

 8. T ütleb:

  Mis imerahvas juudid on? Vabamüürlased! Ja kes on vabamüürlased? Hallid kardinalid.

  Lihtne.

 9. raul ütleb:

  kuulge, ärge rohkem tehke, see on nii booring. Süvenege pisut teemasse, pliis-fliis, ja siis bloogige uuesti.

 10. Trash ütleb:

  HOLOCAUST´i eitamise alla lähevad väited nagu oleks mõnda juut “surmalaagrist” vabastatud või ta oleks surnud laagris olles vanadusse. Need väited ei lähe ametliku HOLOCAUST´i versiooniga. Vabastati vaid liitlasvägede poolt ja surid kas nälga või gaasikambris. Ka surmaga lõppenud haigestumistest ei tasu igaksjuhuks rääkida.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*