Savisaare kuri kokkuhoiunõue

Ettevaatust - rästikudSavisaare käskkiri, kus ta linnaasutustel kõik kulud koomale käsib tõmmata, on meedias päris laia vastukaja leidnud. Kui netikommentaare lugeda, siis võib jääda mulje, et nüüd jääb kogu elu seisma ning koolid ja lasteaiad pannakse kinni.

Minu meelest see asi ikka nii hull ei ole. Seepärast panengi siia selle käskkirja teksti et igaüks saaks hinnata algdokumenti mitte ajakirjanike kirjutatud emotsionaalset lugu.

Ma olen muidugi nõus, et laste arvelt kokkuhoid on halb aga kui kõigil on näpud põhjas, siis lihtsalt ei saa pliiatsite laovarusid soetada ja koolitusel käia. Pealegi, põhjendatud kulutused saab ju ikka ära teha kui need kooskõlastada.

* * *

TALLINNA LINNAPEA

KÄSKKIRI

Tallinn 29. oktoober 2009 nr PO-1/227

Kulude kokkuhoiust 2009. aasta novembris ja detsembris

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 50 lõike 1 punkti 3, Tallinna põhimääruse § 44 lõike 1 punkti 3 ja Tallinna Linnavolikogu 27. novembri 2003 määrusega nr 59 kinnitatud "Tallinna linna eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra” punkt 14.2 alusel, kooskõlas linnapea 27. aprilli 2009 käskkirjaga nr PO-1/87 "Kulude kokkuhoiust 2009. aasta eelarve täitmisel" ja 13. augusti 2009 käskkirjaga nr PO-1/172 ""Kulude kokkuhoiust 2009. aasta eelarve täitmisel" täiendamine" ning tulenevalt eesmärgist teha ettevalmistusi linna 2010. aasta eelarve tegevuskulude säästlikumaks kasutamiseks ning vabanevate vahendite suunamiseks eeskätt kodanikele avalike teenuste osutamise tagamiseks

  1. Linna ametiasutuste juhtidel tagada ametiasutustes ja nende hallatavates asutustes alljärgnevate korralduste täitmine kuni 2009. aasta lõpuni:

1.1 keelatud on määrata uusi lisatasusid ning maksta ühekordseid lisatasusid, tulemustasusid ja preemiaid. Erandkorras on lubatud maksta lisatasu, tulemustasu ja preemiat:
1.1.1 ametiasutuste teenistujatele ja nende hallatavate asutuste juhtidele kooskõlastatult personalidirektori ja linnavalitsuse liikmega, kellele vastavalt linnavalitsuse liikmete tööjaotusele ametiasutuse juht allub (edaspidi linnavalitsuse liige);
1.1.2 hallatavate asutuste töötajatele kooskõlastatult vastava haldusala ametiasutuse juhi ja linnavalitsuse liikmega;

1.2 välislähetusse saatmine on lubatud erandkorras:
1.2.1 ametiasutuste teenistujate ja ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide puhul kooskõlastatult linnakantselei välissuhete ja protokolli osakonna juhataja ja linnavalitsuse liikmega;
1.2.2 hallatavate asutuste töötajate puhul kooskõlastatult vastava haldusala ametiasutuse juhi ja linnavalitsuse liikmega;

1.3 siseriiklike lähetuste puhul tuleb kooskõlastada lähetused, millega kaasneb majutuskulu:
1.3.1 ametiasutuste teenistujate ja ametiasutuste hallatavate asutuste juhtide puhul linnavalitsuse liikmega;
1.3.2 hallatavate asutuste töötajate puhul vastava haldusala ametiasutuse juhi ja linnavalitsuse liikmega;

1.4 ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste töötajatel on keelatud osaleda tasulistel koolitustel, v.a osalemine linnakantselei korraldatavatel tsentraliseeritud koolitustel;

1.5 ametiasutustel ja nende hallatavatel asutustel on keelatud võtta ruume tasu eest kasutusse (sh ühekordsete ürituste läbiviimiseks); linna enda ruumide kasutamine linna teiste ametiasutuste või hallatavate asutuste poolt toimub tasuta;

1.6 ametiasutustel ja nende hallatavatel asutustel on keelatud osta põhivara ja väheväärtuslikku vara, sh ostud tegevuskulude arvelt; põhi- ja väheväärtuslikku vara on lubatud osta üksnes erandkorras ja üldjuhul vaid kasutusrendi tingimustel finantsdirektori ja linnavalitsuse liikme kooskõlastusel;

1.7 ametiasutustel ja nende hallatavatel asutustel on keelatud:
1.7.1 aasta lõpul bürootarvete ja igapäevategevuseks vajalike kulumaterjalide laovaruna ettetellimine ja ostmine ning kõigil linna ametiasutustel ja ametiasutuste hallatavatel asutustel viia laovarud aasta lõpuks miinimumini;
1.7.2 teha ettemaksu ostetavate teenuste või kaupade eest, va finantsdirektori ja linnavalitsuse liikme kooskõlastusel;

1.8 tellida ja teostada jooksvaid remonttöid, v.a linnavalitsuse liikme kooskõlastusel remonttööd, mille teostamiseks on enne käesoleva käskkirja andmist sõlmitud leping või alustatud hankemenetlust või mis on vajalik linnavara säilimise tagamiseks või kolmandale isikule kahju tekkimise ärahoidmiseks;

1.9 ametiasutustel ja nende hallatavatel asutustel on lubatud perioodika väljaannetest tellida 2010. aastaks ametialaseks kasutamiseks 1 üleriigiline päevaleht asutuse teenistuse ja mitmel aadressil asuva asutuse struktuuriüksuse kohta (va linnakantselei avalike suhete teenistus). Erandkorras on lubatud ka tööks vajalike erialaväljaannete tellimine, mis tuleb eelnevalt kooskõlastada linnavalitsuse liikmega;

1.10 ametiasutustel teavitada perioodikatellimustest 2010. aastaks oma haldusalas linnakantselei üldosakonda hiljemalt 20. detsembriks 2009.

  1. Käesoleva käskkirja alusel antud kooskõlastuste koopiad edastada ühe tööpäeva jooksul finantsteenistusele.

Edgar Savisaar
Linnapea

* * *

Delfi: Savisaar andis välja karmi kokkuhoiu käskkirja ja Savisaare kokkuhoiunõue pitsitab ka lasteaedu. Postimees: Savisaar pani linnaasutuste kulutustele aasta lõpuni veto. EPL: Savisaare käskkiri keelab pliiatsitki varuks osta.

Sildid: #, #, #, #, #

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

*